Minust

Triin Juhanson        

Olen nõustaja ja coach. Psühholoogi hariduse omandasin Akadeemiast Nord. Lisaks sellele olen ennast täiendanud Tartu Ülikooli erinevatel psühholoogia valdkonna täiendkoolitustel. Hiljuti lõpetasin Erickson Institute koolituse “Lahenduskeskne Coaching”. Olen
ICF (International Coach Federation) liige ja ICF Estonia asutajaliige. Mul on ka suuremahuline kogemus erinevate Euroopa rahastusega projektide arendamises ja juhtimises. Armastan ettevõtlust ja sellega kaasnevat vabadust ning riske. Ühtlasi olen uhke oma pere ja kahe imetoreda lapse üle.

Minu suurim soov ja kutsumus on teenida inimesi ja anda neile jõudu ja inspiratsiooni areneda ja oma eesmärke saavutada.

Minu töö on eriline, kuna kasutan nii psühholoogilise nõustamise kui coachingu tööriistu. Inimeste vajadused on erinevad ja oskan vastavalt vajadusele leida kliendile parim lahendus.

Põhiline fookus on sellel, kuidas saavutada elus seda, mida soovid. Usun, et meie elus on kõik võimalik!