Miks valida coaching?

Coachingust saadav kasu ettevõtetele:

Coaching suurendab produktiivsust:

 • 70% paranenud töötulemused
 • 61% paranenud juhtimisoskused
 • 57% paranenud ajajuhtimine
 • 51% paranenud meeskonna efektiivsus

Positiivsed inimesed:

 • 80% paranenud enesekindlus
 • 73% paranenud töösuhted
 • 72% paranenud suhtlusoskused
 • 67% paranenud töö/isikliku elu tasakaal

Investeeringu tasuvus:

 • 86% organisatsioonidest ütlesid, et teenisid tagasi coachingusse tehtud investeeringu

Rahulolevad kliendid: 

 • 99% klientidest olid coachinguga rahul tasemel “rahul” või “väga rahul”
 • 96% klientidest palkaks coachi uuesti

Allikas: www.coachfederation.org (PWC “Kliendiuuring 2013”, International Coach Federationi tellimusel)